درباره وب‌چاره

وب‌چاره در یک نگاه

وب‌چاره، چاره کسب و کار اینترنتی شما

با گسترش روزافزون تکنولوژی و متدهای جدید بازاریابی و فروش، کسب‌وکارهای سنتی در صورت عدم ورود به فضای دیجیتال، کم کم از دور رقابت با سایر کسب‌وکارها کنار خواهند رفت. از طرفی، راه‌اندازی فروش در فضای دیجیتال نیز چالش‌های زیادی را برای صاحبان کسب و کارهای سنتی ایجاد می کند؛ از جمله این چالش ها می توان به بازاریابی و یافتن مشتری در این فضا اشاره کرد.

درباره ما

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ موفق، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺶ ﺗﺌﻮرﯾﮏ شناخت ﺑﺎزار و ﺗﺠﺮﺑـﻪ طولانی مدت است. ﻣﺎ در وب چاره ﺑـﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ساﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦﺣﻮزه تجربه خوبی را برای ﺷﻤﺎ رﻗﻢ خواهیم زد. وب چاره در سال 1388 با هدف ارائه خدمات نوین دیجیتال ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ با کیفیت بالا و به شکل کاملاً شفاف ﺗأﺳﯿﺲ ﺷﺪ. اوﻟﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ طراحی وب سایت های اختصاصی، شرکتی، فروشگاهی و سازمانی ﺑـﻮد؛ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش مجموعه، بازاریابی اینترنتی از طریق تبلیغات گوگلی، ﺳـﺌﻮ سایت، بازاریابی ایمیلی و پیامکی و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ. ارائه ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و بهینه سازی نرخ تبدیل، از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﺠﺎری ﻣﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﺳﺖ.

شماره ثبت: 568581

شناسه ملی و کد اقتصادی: 14009589830

وب چاره چطور به کسب و کار شما کمک خواهد کرد؟

 ما شرایط کسب و کار و نیازهای مشتریان شما را تحلیل کرده و بر اساس آنها، نقشه راهی در حوزه تبلیغات اینترنتی ارائه خواهیم داد. این نقشه راه را توسط افراد متخصص در حوزه های مختلف برای شما پیاده کرده و بعد از آن به تحلیل نتایج به دست آمده خواهیم پرداخت. این چرخه تا موفقیت شما در برندینگ یا فروش ادامه خواهد یافت.

ارائه پکیج اختصاصی

ارائه خدمات اختصاصی با توجه به نیازهای کسب و کار شما

مشاوره رایگان

مشاوره با متخصصان ما در یافتن بهترین نقشه راه

اثربخشی هزینه

پرداخت هزینه بصرفه در ازای دریافت خدمات با کیفیت

کیفیت خدمات

ارائه خدمات باکیفیت توسط متخصصان وب‌چاره در راستای رشد کسب و کار شما

تیم وب چاره

یک تیم بهتر از یک نفر!

فرآیند ارائه خدمات وب‌چاره

بعد از ثبت سفارش در وب‌چاره، چه اتفاقاتی در انتظار شماست

مشاوره رایگان

تشکیل جلسه مشاوره پیرامون شرایط فعلی و نیازهای آینده کسب و کار شما در جهت رشد و افزایش فروش

طراحی نقشه راه

تدوین و ارائه بهترین نقشه راه بر اساس نیازهای شناخته شده در جلسه مشاوره

اجرا و پیاده سازی پروژه

پیاده سازی تمامی قسمت های تدوین شده در نقشه راه توسط تیم متخصص و ابزارهای به روز و تخصصی

ارزیابی و گزارش‌دهی

ارزیابی دوره ای روند اجرا و گزارش دهی منظم از روند اجرای پروژه

نمونه کارهای وب‌چاره

ارائه دهنده انواع خدمات طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگ

طراحی سایت های شرکتی و فروشگاهی در وبچاره

 

ساخت بهترین سایت های در وبچارهتماس با ما